კომპანია BEACON გთავაზობთ ნებისმიერ სერვისს , რომელიც დაკავშრებულია უძრავ ქონებასთან: შეძენა, გაყიდვა, იჯარა, დღიური და გრელვადიანი ქირა, კომერციული ფართების ყიდვა/გაქირავება, მიწის შეძენა ინვესტიციით. ამასთან, ზემოთ ჩამოთვლილი ნებისმიერი პროცედურა მოითხოვს იურისტის კვალიფიციურ დახმარებას, რათა თქვენ მიერ შეძენილი თუ იჯარით აღებული ქონება იყოს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მომსახურების სრულ პაკეტს.
გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება? მოგვმართეთ ჩვენ და დაგეხმარებით ნებისმიერი პრობლემის მარტივად გადაწყვეტაში.

დღიური გაქირავება
გრძელვადიანი გაქირავება არაკომერციული მიზნით
კომერციული ფართების გაქირავება
არაკომერციული ფართების ყიდვა
კომერციული ფართების ყიდვა
მიწის შეძენა ინვესტიციით